ענף: ספריה מנהל: ארכיאולוגיה

תפקיד : ראש ענף ספרייה

רובד 2: 8000 ₪ שכר בסיס לפני תוספות( טווח שכר לקידום 8000-13,000 ₪ ) .

כניסה בתחילת הרובד

לפני תוספת השכלה,44 ש"נ, אחזקת רכב שירות ב

היקף משרה: 100%

מקום העבודה: מוזיאון רוקפלר, ירושלים

כפיפות: מנהל תחום ידע ומידע, מינהל ארכיאולוגיה

המשרה 5 שנים בקדנציה

רקע כללי

ספריית רשות העתיקות, מוזיאון רוקפלר

משמשת את קהל החוקרים מתחומי הארכיאולוגיה ומתחומים נלווים

מהווה מקור מידע אקדמי עיקרי לגבי הארכיאולוגיה של ארץ ישראל.

מבטאת את מעמדה של רשות העתיקות כגוף המקצועי המוביל בארץ

מהווה את אחד מ"חלונות הראווה" של הרשות כלפי העולם המקצועי הארכיאולוגי.

פועלת להנגשת מאגרי המידע לציבור החוקרים ולציבור הרחב

תיאור התפקיד

ניהול הספרייה:

1. אחריות כללית לניהול הספרייה וצוות העובדים, בניית האוסף ופיתוחו

2. יוזמה והובלה של פרויקטים לקידום הספרייה, הנגשת תכניה לציבור הרחב ופתיחתה לעולם האקדמי הבינלאומי.

3. עבודה מול ועדת הרכש של הספרייה לצורך תעדוף רכישת ספרות מקצועית ומאגרי מידע

4. גיוס, ליווי והכשרה של ספרנ/ים חדש/ים

5. השתתפות בגיבוש ומימוש אסטרטגיה לספריה

6. בניית תקציב שנתי ותכניות עבודה קצרות וארוכות טווח תוך קביעת יעדים ומדדים להצלחה

7. יצירת מנגנוני עידוד שימוש בתכני הספרייה והידוד {אינטראקציה} משתמשים לתכנים

8. אחריות על יצירת ממשקי משתמש לתכני הספרייה

9. אחריות על פיתוח והטמעה של מוצרים ושירותים להנגשת תכני הספרייה

10. יצירת שיתופי פעולה עם חברות ספריות וארגונים העוסקים בהנגשת תכנים אלקטרונים ודיגיטליים

11. אחראי/ת לרכש ספרות מקצועית ומאגרי מידע בארץ ובחו"ל, בשפות השונות.

12. קובע/ת עקרונות בשיטת מיון הספרים וקיטלוגם בהתאם לסטנדרטים מקובלים של ועדות העבודה האקדמיות והספרייה הלאומית

13. אחראי/ת לתכתובת עם מוסדות מדע בארץ ובחו"ל בענייני הספרייה.

14. נותן/ת הדרכה מקצועית למבקרים בספריה ולעובדי הרשות ולחוקרים מחו"ל.

15. אחראי על הכנת תכנית מפורטת להעברת הספרייה לבית הרשות החדש ולארגון מחדש של האוסף בספרייה החדשה

דרישות התפקיד

1. תואר ראשון חובה בספרנות/מידענות/לימודי מידע/

2. יתרון לבעלי תואר שני בלימודי ספרנות /מידענות ואו תואר ראשון/שני בארכיאולוגיה .

3. תעודת ספרן אקדמי מוסמך

4. ידע מוכח של לפחות 5 שנים בכל תחומי העבודה של ספריות אקדמיות. ניהול, בנייה, תחזוקה ושימור אוספים.(בצירוף מסמכים תומכים)

5. שליטה מלאה במערכת אל"ף ובמערכות אחרות הקיימות בספריות אקדמאיות. ידיעת שיטות מיון וקטלוג

6. היכרות עם כלי גילוי, שיטות מיון וקטלוג, ומחוללי דו"חות.

7. 10 שנות נסיון מקצועי , עם עדיפות לנסיון בספרייה אקדמית .

8. 3 שנות נסיון בניהול ספריה או מחלקה או תחום בספריה גדולה.

9. ניסיון בבניית אסטרטגיה אלקטרונית ודיגיטאלית לספריות- יתרון

10. יכולות משא ומתן עם ספקים בארץ ובחו"ל וניהול צוות עובדים

11. בעל/ת תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים

12. ידיעת השפות עברית ואנגלית על בוריין, שפות נוספות יתרון.

13. נסיון בעבודה מול אקס ליבריס ומאגד המכללות – יתרון כושר הבעה בכתב ובעל פה.

כללי

א. רשות העתיקות תהא רשאית לערוך מיון ראשוני באמצעות ועדת מיון שתמונה לכך ברשות ולבחור את המועמדים המתאימים טרם ועדת המכרזים וכן להזמין את המועמדים המתאימים ביותר לראיון. במקרים של ריבוי מועמדים (מעל ל- 7 מועמדים) תהא ועדת המיון רשאית להמליץ על המתמודדים להמשך מהלך אבחון וזימון לראיון למכרז בפני ועדת המכרזים.

ב. רשות העתיקות שומרת לעצמה הזכות להאריך מועד הגשת המועמדות, לעדכן את המכרז ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתה.

ג. לנבחר/ת המכרז תידרש עמידה בתקופת ניסיון בת 9 חודשים עם אפשרות להארכה.

ד. התפקיד משובץ ברבדים לפי הסכם העבודה החדש.

כל מקום שננקטה בו לשון זכר-גם לשון נקבה במשמע. הזדמנות שווה ניתנה לאישה ולגבר בעלי כישורים שווים מתאימים במכרז זה.

הגשת הבקשה

מועמדות למכרז זה יש להפנות אל אגף משאבי אנוש, במעטפה סגורה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים מטה, בציון מס' המכרז וציון שם המשרה הפנויה לכתובת: מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586, ירושלים מיקוד 91004 .או בדוא"ל rg.ilgali@israntique.o עד ליום ב 1/2020/6 שעה 16:00.

מועמדים אשר לא יצרפו את המסמכים במלואם כנדרש לעיל, לא ייענו ומועמדותם לא תובא במניין.

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המועמדים או חלקם לראיון אישי.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב, לא תילקח בחשבון, גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.

יש לעיין בנוסח המלא של המכרז באתר האינטרנט של רשות העתיקות, שכתובתו: www.antiquities.org.ilהפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן אלה שתחייבנה את רשות העתיקות ואת המועמדים.