בשעה טובה נחתם הסכם שיתוף הפעולה עם האגוד הישראלי לארכיונאות ומידע.
מהיום, חברי אסמ"י רשומים, יוכלו ליהנות מכנסים וקורסים יזומים של אגוד הארכיונאים בעלות חבר.