אנו שמחים להזמינכם ליום עיון של אגוד הארכיונאים הישראלי 
מזכויות יוצרים לנחלת הכלל בארכיונים

חברי אסמ"י רשומים הרוצים להשתתף מתבקשים לכתוב אלנו בכדי לזכות בהנחת חבר.

בברכה,
צוות אסמ"י 2019