ספריית היכל המשפט בתל אביב- מישרה מלאה – המשרה פנויה

      מכרז מספר           72251

       מספר המשרה       80007510

       תואר המשרה       מרכז (ספריה)

      מקום העבודה       בית המשפט המחוזי ת"א, תל אביב – יפו

      הדרגה                  38 – 40, של הדירוג 011 מח"ר

      שכר                    השכר כפוף לתואר ,לשנות ותק במגזר עובדי המדינה ולתוספת פרמיה

 

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא כא באיירתשע"ט 26/05/2019

 

 

 

ספריית בית משפט שלום פתח תקוה – מישרה מלאה – המשרה פנויה

מכרז מספר         72253

מספר המשרה     80009131

תואר המשרה      מרכז (ספריה)

מקום העבודה     בית המשפט השלום בפתח תקוה

הדרגה                38 – 40, של הדירוג 011 מח"ר

שכר                   השכר כפוף לתואר ,לשנות ותק במגזר עובדי המדינה ולתוספת פרמיה

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא כא באיירתשע"ט 26/05/2019

 

   

 

תאור התפקיד:

    מופקד/ת על ארגון, תכנון וניהול עבודת הספרייה המשפטית בבית המשפט.

    סיוע בארגון, תחזוק וניהול הספרייה המשפטית הפרטית של כל שופט/ת בלשכה.

    קטלוג, מיון ורישום ספרים, חוברות, רשומות ועדכונים משפטיים.

    עדכון ספרי החוקים והאוגדנים המשפטיים.

    יידוע השופטים/ות והעובדים על ספרות משפטית חדשה שהתקבלה בספריה.

    מופקד/ת על הטיפול בכריכת ספרים לשימוש הספריה והשופטים/ות.

    ניהול מעקב על מצאי הספרים, חוברות וחומר משפטי נוסף לרבות אבידות ובלאי,

    השאלה והחזרה.

    סיוע בהכנת תוכנית עבודה שוטפת לרכישת ספרות משפטית, בתאום עם השופטים/ות

    ועם הספרנ/ית הארצי/ת.

    מופקד/ת על הטיפול בהזמנת וקבלת ספרות משפטית.

    קיום קשר שוטף עם ספריות משפטיות מקבילות להחלפת חומר משפטי ולחילופי

    מידע בדבר הפצת חומר חדש.

    הדרכת מתמחים/ות ועוזרים/ות משפטיים/ות בחיפוש ספרים, שימוש בספרייה ע"י

    מפתחות וביבליוגרפיה, נהלי השאלה וחיפושים באמצעות תוכנות משפטיות

    ממחושבות.

    עדכון מידע משפטי ושירותי ביבליוגרפיה לשופטים/ות ולעובדים באמצעות תוכנות

    משפטיות ומאגרי מידע באינטרנט.

    ייעוץ וסיוע לשופטים/ות, רשמים/ות, עוזרים/ות משפטיים/ות ומתמחים/ות באיתור

    חומר משפטי ושירות ספרני לרבות איתור חומרים משפטיים ממוחשבים.

    עשוי/ה לספק שירותי ספרנות ללקוחות חוץ, עורכי/ות דין והציבור הרחב (מותנה

    במיקומה של הספרייה ובנגישותה לקהל).

    ייזום בקרב המשתמשים שימוש במיומנות ויצירתיות בתחום החיפוש, בדגש לפן

    המידעני הממוחשב.

    ביצוע משימות נוספות בהתאם לצורך ולדרישת הממונה.

 

    השכלה:

      השכלה אקדמית (תואר ראשון) בספרנות או מידענות

    או לחלופין,

    השכלה אקדמית (תואר ראשון), לחילופין הנדסאי/טכנאי מוסמך

    וקורס/תעודה במידענות או ספרנות

   

    ניסיון:

    לבעלי תואר ראשון – שנתיים ניסיון* ולבעלי תואר שני – שנת ניסיון*

    להנדסאי מוסמך – 3 שנות ניסיון* ולטכנאי מוסמך – 4 שנות ניסיון*

    *ניסיון בעבודה בתחום הספרנות או המידענות

   

    דרישות נוספות ורצויות:

    יכולת ארגון

    ידע בהפעלה ושימוש במערכות מידע

    ידיעת השפות העברית והאנגלית על בוריין

 

    הערות

    מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

    ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

    כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

   

 

בעת הגשת מועמדות למכרז חובה לצרף את המסמכים הבאים:

 

 

  על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופסשאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול
לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרזבנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופסשאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות כמבוטלתבקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבוןבמידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

.

 

הגשת המועמדות באתר נציבות שירות המדינה ב- https://ejobs.gov.il/gius/d#

 

 

 

 

 

בברכה,

 

ריקי מזרחי

מנהלת תחום ספריות ארצית, בתי משפט שוקן, רחוב שוקן 25 תל אביב

טלפון : 03-5186167 פקס: 03-5128331 , אימייל: rikim@court.gov.il