לרשת כותר ראשון דרושים:
1. מנהל/ת רכש וקיטלוג האוספים ברשת הספריות "כותר ראשון" במכרז מס' 012/19
2. מנהל/ת ספריה קטנה נחלת יהודה במכרז מס' 013-19
להלן פרטי המכרזים וטפסי ההגשה