עדיפות לבעלי ניסיון בספריות או בארכיונים.

העבודה בסביבה נעימה ותרבותית.

בין הנושאים המוצעים:

  • יעץ
  • קיטלוג ספרים
  • כתבי יד
  • תצלומים ואוספים ארכיוניים
  • דיגיטציה
  • פיתוח תכניות לקידום הספרייה

 

לפרטים נא לפנות :

למנהל הספרייה ד"ר לביא שי, טל. 02-5398813/11; lavi@ybz.org.il