מכרז חיצוני מס' 16/2017

תיאור תפקיד:

 • אחריות לתפעולה וניהול הספרייה למתן שירות לחברי הסגל האקדמי והסטודנטים.
 • אחריות לביצוע מדיניות שנקבעה בהתאם להנחיות ועדת הספרייה הרפואית והממונה.
 • אחריות לניהול רכש ותקציב הספרייה הרפואית.
 • אחריות ליישום רכש האוספים- ספרים, כתבי העת, פרסומים ומאגרי המידע.
 • אחריות למתן שירותי יעץ והשאלה באולמות הקריאה, מיון וקטלוג החומר.
 • אחריות לניהול ויישום המערכות הממוחשבות בתאום עם הממונה ויחידת המחשוב בספריית ארן.
 • אחריות על רשת ספריות רפואיות במרפאות הוראה במרחב הנגב ועל התאום המקצועי.
 •  ניהול צוות עובדי הספרייה הכולל את עובדי המרכז הרפואי.
 •  ניהול קשר שוטף ומקצועי עם הנהלת בית החולים, בתחומי פעילות הספרייה.
 •  ביצוע מטלות בהתאם להנחיות הממונה.
 •  כפיפות: מנהלת הספרייה, תאום: רמ"ן הפקולטה למדעי הבריאות

דרישות התפקיד:

 • תואר שני בספרנות.
 • ניסיון של 8 שנים בתחומים רלוונטיים.
 • ניסיון בניהול תקציב וצוות עובדים.
 • ניסיון מקצועי בספרנות ובמידענות.
 • ניסיון בעבודה במערכות מחשוב ספרתיות.
 • שליטה בשפות העברית ואנגלית על בוריין.
 • ניסיון במתן שירות ועבודה עם קהל.
 • היקף משרה: 100%

הגשת מועמדות תיעשה דרך אתר האוניברסיטה עד לתאריך 29/12/2016.
יוזמנו לראיון רק המועמדים בעלי ההתאמה הגבוהה ביותר לדרישות התפקיד.