הכנס יתקיים בין התאריכים: 9-11 במאי 2017 .
ההרשמה תחל במהלך חודש פברואר.
תוכנית הכנס