1. חוזר מנכ"ל 6.3-19 התכנית להשאלת ספרי לימוד, 4.4.2017.
  2. חוזר מנכ"ל מיוחד ה'-ינואר 1989.
  3. חוזר מנכ"ל ש"ן / 10 יוני 1990.
  4. ספרן בבית הספר : משרד הפנים, מינהל השלטון המקומי, האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות.
  5. הסכם קיבוצי כללי ברשויות המקומיות 14/7/2016.
  6. הודעה בענייני עובדים מספר 952/01 : ספרנים – לוח תפקוד וגמולים: מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המח"ר, הסתדרות הפקידים, 23.12.2001.
  7. הודעה בענייני עובדים מספר 1068/06 (כנ"ל) , 23.3.2006.
  8. הודעה בענייני עובדים מספר 922/01 (כנ"ל), יולי 2001.
  9. חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מס' 447, ספטמבר 2006.
  10. מכתב מהסתדרות הפקידים : העסקת ספרנים בעבודות שאינן בתחום פעילותם המקצועית, 21/5/1996.

אספה:

ורדה מאור

חברת הועד המנהל

אסמ"י – ארגון הספרנים והמידענים בישראל

 

21.6.2017