מאמר חדש ב"מידעת", כתב העת של קהילת המידע בישראל. המאמר עוסק במעבר שירותי ההשאלה מאלף לעלמא. זהו המוסד האקדמי הראשון בישראל שהטמיע מערכת זו.

המאמר המלא