בפעילות משותפת של המפקחת על ספריות ביה"ס ואסמ"י – ארגון הספרנים והמידענים בישראל, התקיימה בתאריך 19.3.17 פגישה עם ראש מינהל הסכמי עבודה במרכז השלטון המקומי.

הפגישה עסקה בהסכמי העבודה האחרונים, שבהם הוענקה תוספת שכר לעובדים בביה"ס, אך לא לספרניות.

התברר כי תוספת זו ניתנה למזכירות (בין היתר) בגלל תוספת מטלות, וביניהן התפקיד של הטיפול וההשאלה של ספרי הלימוד לתלמידים – סעיף 18 בהסכם.

לאור זאת, הספרניות מתבקשות שלא לקחת על עצמן שום תפקיד שאינו במסגרת עבודתן המקצועית ,

(ראו: חוזר מנכ"ל מיוד ה' – ינואר 1989 וחוזר מנכ"ל ש"ן / 10 יוני 1990) בלא שנחתם הסכם עבודה חדש עם גמול מתאים.

קישור להסכם