בעידן האינטרנט ושלל מאגרי המידע שמציפים אותנו, יש חשיבות גדולה מתמיד ליצירת אוצר מילים משותף עבור תחומי הידע השונים. יצירת לקסיקון מוסכם שכזה תאפשר הצלבת נתונים מידית, תבונה ממוכנת וחסכון זמן ומאמץ אנושי, כאשר המטרה האולטימטיבית היא פריצת דרך בתחומים רבים שלא מתאפשרת בניתוח אנושי בלבד. לקסיקון פורמלי כזה נקרא בעגה המקצועית "אונטולוגיה".

הנכם מוזמנים לרדת לעומק הנושא ולקרוא את המאמר החדש של מעיין ז'יטומירסקי-גפת ב"מידעת" (כתב העת של קהילת המידע), שסוקר את המודלים האונטולוגיים במדעי המידע ומצביע על יתרונותיהם והגישות לפיתוחם.

למאמר המלא