עמוד הבית
סיורים וימי עיון קרובים
שלישי, 01 יולי 2008

     ימי עיון מתוכננים:

 *  האוניברסיטה הפתוחה רעננה  - מאי 2015  

 המכללה האק' גורדון+בי"ס ע"ש ליאו בק  חיפה - יוני 2015  

 המכללה האק' אורנים  - 16/7/15 

 המרכז הבינתחומי הרצליה  - דצמבר 2015  

 

עידכון אחרון ( שני, 27 אפריל 2015 )
המשך קריאה...
 
הודעות חשובות
שני, 20 יולי 2009

הנכם מוזמנים להעביר אלינו הצעות ובקשות לימי עיון וסיורים

 

לכתובת הבאה: agudatasmi@gmail.com

==== 

 

סיור לימודי בגרמניה – קול קורא

לציון יובל שנים לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה מארגנים עמותת אס"י-אסמ"י ביחד עם מכון גתה ישראל וד"ר ארדה לאפ, מנהלת הספרייה האוניברסיטאית בבוכום –גרמניה   סיור לימודי בן 8 ימים לספריות שונות ומפגשים מקצועיים במדינת המחוז נורד -ריין-וסטפליה בגרמניה.

נושא הסיור:

The Library as a Learning Space and An International Meeting Place

תאריך הסיור יום שני,  29.6.2015 עד יום שלישי, 7.7.2015

לפרטים והרשמה נא לפנות לד"ר סנדה ברקוביץ עד לתאריך 30.11.2014

הביקור יכלול ספריות שחודשו כדי לענות לדרישות המשתמש במאה ה-21, למשל הספריות האוניברסיטאיות בבוכום ובמונסטר; ספריות מיוחדות כגון הספרייה לאמנויות באסן וכן יערכו ביקורים בספריות ציבוריות. ישולבו סיורים במקומות תיירותיים באזור במידת האפשר.

הסיור מיועד ל 10 מידענים וספרנים שהם חברי עמותת אס"י-  אסמ"י. הוא ימומן בחלקו ע"י מכון גתה בישראל וע"י המוסד לקידום החלפת ידע מקצועי ושיתופי פעולה בינלאומיים מטעם ארגון הספרנים בגרמניה      Bibliothek & Information International  (BII) .

 שנה טובה ופוריה לכולם.

 ד"ר שחף הגפני - יו"ר ארגון אס"י - אסמ"י ומנהל הספריה במכללה האקדמית לחינוך גורדון                                                                   

ד"ר סנדה ברקוביץ  - חברת ועד אסמ"י ומידענית במאגר הישראלי לגרונוטולוגיה שליד        האוניברסיטה העברית

טל'  054-5340231    כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה                                                                                 

טוני בודה - חברת ועד אסמ"י  וסגנית מנהלת הספריה במכון גתה

טל'  050-6746947     כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה  

 ====

  בדף "פעילות ופרסומי העמותה" מתפרסם - מדור שאלות ותשובות בענייני שכר ותעסוקה

 ====

6/2/14

יום חמישי 06 פברואר 2014

לספרנים שלום

                                    חוק הסופרים והספרות ואנחנו

היום נכנס לתוקפו "חוק הסופרים והספרות", חוק שנכתב עליו הרבה מאוד, וכנראה עוד ייכתב.  לכאורה הכל טוב ויפה. החוק נועד להיטיב עם היוצרים, הסופרים והמו"לים הישראליים ולעצור את המבצעים של שתי הרשתות הגדולות.  לכאורה!

ב-1.1.2014  התכנסה ועדת החינוך, התרבות  והספורט בראשותו של היו"ר ח"כ עמרם מצנע. (פרוטוקול הישיבה (136) מופיע באתר  הכנסת במדור העוסק בוועדה, והוא משתרע על  39 ע"מ) הוזמנו אליו שרת התרבות והספורט, מו"לים ומנהלי ספריות ציבוריות.  מישהו שכח בדרך שקיימות עוד ספריות בארץ (אקדמיות, בתי ספר, מיוחדות וכד'). לנו אין מסגרות רכישה מרוכזות כמו פמי פרימיום ומרכז הספר והספריות.

חוק הסופרים מעודד את הספריות הציבוריות (ואת ועדי העובדים) לרכוש ספרים מהמו"לים, 100 ספרים לפחות מכל אחד מהם. זה לא ריאלי לגבי כולנו. להוצאות רבות אין 100 כותרים בשנה, ואלו ודאי לא תחתומנה הסכם הפצה והנחה אתנו.

יש גם בעיה פרשנית לגבי ה"100 ספרים". בסעיף 7 ה כתוב, כי כדי לקבל 20% יש לרכוש מהמו"ל 100 ספרים לפחות. החנויות, הרשתות והמו"לים מפרשים זאת כ"100 עותקים של אותו ספר", וכך גם כתוב בדף ה"הנחיות לחנויות הספרים" שפרסם משרד התמ"ת. לפי גב' הדס פרבר, היועצת המשפטית של משרד התרבות, מדובר ב-100 כותרים שונים מאותו המו"ל (גם מסגרת השנה אינו חובה).

החוק "מגן" על ספרים בעברית או בערבית  שיצאו בארץ במהלך 18 החודשים הראשונים. יש אי בהירות לגבי מה שמוגדר כ"ספרי לימוד ועיון". לפי גב' פרבר ספרים כמו של האוניברסיטה הפתוחה אינם ברי הגנה והמו"ל יכול לתת לנו הנחה כרצונו. הספרים צריכים להיות "מקצועיים" ו"שפיטים". ואני שואל: איך מוכר הספרים שלי יודע שהספר שאני מעוניין לרכוש לספרייתי הוא "מקצועי" ו"שפיט"?

ניהלתי שיחות ארוכות עם גב' פרבר ממשרד התרבות ועם גב' אורלי רוטברט ממשרד הכלכלה, שיננתי את נוסח החוק, עיינתי אפילו בחוק המקביל בצרפת (עליו נשען החוק הישראלי), קראתי פעמיים את הפרוטוקול  והגעתי למסקנה שאין לי מושג כמה הנחה אני אקבל מהספק שלי כאשר אבוא לחנותו הערב כדי לרכוש לספרייתי ספרים חדשים.

כמי שמשמש הן כמנהל ספריה והן כיו"ר ארגון הספרנים והמידענים בישראל אני קורא לכם להיות עירניים למה שקורה. גם כך התקציבים שלנו הולכים ונשחקים מדי שנה.  אם לא יילכו לקראתנו, אולי נשקול אי רכישה של ספרים ללא הנחה ובעליות של 90 ₪ ומעלה, בניגוד למה שהמחוקק ציפה.

 ד"ר שחף הגפני

מנהל ספריה מודאג ויו"ר הארגון

==== 

לספרנים והמידענים בישראל

שלום רב,

אני שמחה לבשר שהתחלנו בתהליך חידוש החברות לשנת 2014.

גובה דמי החבר באגודה הוא 225 ₪ לשנה. גמלאים, סטודנטים וספרנים המועסקים בחצי משרה ופחות – ישלמו רק 150 ₪ לשנה.

סטודנטים לספרנות יזכו לחברות ללא תשלום במשך השנה הראשונה לחברותם.

אני מזכירה לחברותינו ולחברינו שבמשכורת אוקטובר קבלנו רובנו מן המעסיקים, תוספת המיועדת לתשלום דמי חברות באגודה מקצועית.

האגודה המשולבת אס"י-אסמ"י היא אגודתנו המקצועית. חיזוקה יעניק לנו כוח, יעצים את קולנו ויאפשר לנו להעשיר את פעילותנו למען החברים.

אנא הזדרזו וחדשו את חברותכם באגודה ועודדו את עמיתיכם להצטרף.

בברכה

מלכה שלום

מזכירת הארגון 

==== 

לקבלת לוח תפקוד וגמולים -  ספרנים שיצא מטעם :

מרכז השלטון המקומי, הסתדרות האקדמאים במח"ר ומרכז הסתדרות המעו"ף 

יש לפנות למזכירות האגודה בדוא"ל :  כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה

====

1/19/13

לספרנים ולמידענים, שלום

 

הרשו לנו להסב את תשומת ליבכם לפעילות הענפה של הארגון בחודשים האחרונים.  

ראשית, הצלחנו ליצור תקנון חדש ומעודכן המתאים לשנות האלפיים. התקנון אושר על ידי האספה הכללית של החברים ונמצא

כרגע בטיפול אצל רשם העמותות. התקנון יפורסם ברגע שנקבל את אישור רשם העמותות.

שנית, קיימנו עשרות ימי עיון וסיורים לימודיים, ועוד היד נטויה. מתוכננים יום עיון בנושא קטלוג כתבי עת ב-1 באוקטובר

במכללה האקדמית גורדון, יום עיון באוניברסיטת בר-אילן ב-16.9, יום עיון בסינמטק באוקטובר, יום עיון בנושא הביבליומטריה

בספריה המרכזית בטכניון בחודש נובמבר, שותפות בארגון כנס החוקרים במדעי המידע ב-13.11, סיור נוסף בספרית הכנסת ועוד.

מידע נוסף מופיע בדף הבית.

שלישית, פתחנו דף ברשת החברתית Linkedin וכבר נרשמו 114 ספרנים ומידענים. אנא הצטרפו לפי הכתובת:

http://www.linkedin.com/groups/Israeli-Association-Libraries-Information-Centers-4978391?home=&gid=4978391&trk=anet_ug_hm

רביעית, הידקנו את הקשר עם ה-AJL, ארגון הספריות היהודיות.

חמישית, הגברנו את הפעילות בעניין גיוסם של חברים חדשים לארגון, כאשר כל חבר ועד נטל על עצמו לפעול במגזר אליו

הוא שייך. אנו מצפים להגיע לתוצאות משמעותיות בתחום זה.

שישית, המשכנו לטפל בבעיות שכר וגמול של החברים. מכתבי התודה של החברים שמורים במערכת.

 

לא נותר לי ולחברות הועד אלא לאחל לכם, למשפחותיכם ולכל עם ישראל שנה טובה, שנה של אושר, הצלחה והישגים

בעבודה ושנת ספר.

  ד"ר שחף הגפני, יו"ר הארגון. 

 

===== 

15/6/13 

ביום רביעי, ד' בתמוז תשע"ג, 12 ביוני 2013, התקיים יום ביקור וסיור של ארגון אס"י אסמ"י בכנסת.

 זו הייתה חוויה מרגשת, מעניינת ומעשירה לכל 90 המשתתפים.

למדנו רבות הן מבחינה אינפורמטיבית והן מבחינה תרבותית -

קבלנו מידע על כל הגופים הקשורים במידע, בספריה, בכתיבה מחקרית, בשימור המידע וכיצד משמשים את המחוקק. כמו כן ערכנו סיור בעקבות אוצרות האמנות בכנסת  ואף למדנו דף גמרא. הכל היה מרתק.

בעקבות הצלחת הסיור אנו עומדים לקיים סיור נוסף בחודשים הקרובים.

ברצוננו להודות לכל אלה שתרמו ליום הביקור והסיור של חברי אס"י-אסמ" בכנסת: 

מנכ"ל הכנסת - רונן פלוט, חברת הכנסת ד"ר רות קלדרון , חבר הכנסת לשעבר זבולון אורלב , מנהל חטיבת המידע - שמוליק חזקיה, מנהלת הספריה - גילה אלדר, מנהלת ארכיון הכנסת - ד"ר רבקה מרקוס, עורכת דברי הכנסת - דבורה אביב"י, מנהלת מרכז מחקר ומידע - ד"ר שירלי אברמי, עו"ד רבקי דב"ש 

==== 

18/5/13

שלום לחברות ולחברי הארגון

 אנו מתכבדים להזמינכם לאסיפה כללית של אס"י-אסמ"י

האסיפה תתקיים ביום א', 30 ביוני 2013, בשעה 12.30, במדיה-טק העיר נתניה (הספרייה המרכזית)- שד' בנימין 60 נתניה.

נסיים את האסיפה בסביבות 14:30.

מפגש חברים זה נועד כדי להחליט רשמית על שינוי שם הארגון והתקנון.  אנא אשר/י את הגעתך בדוא"ל חוזר  (או לדוא"ל כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה )

או טלפונית למזכירת הארגון, מלכה שלום, 077-2151800

להלן  קישור למפת הגעה לספרייה: http://www.sifrianet.org.il/bigmap-merkazit.htm

  

18/4/13

לציבור הספרנים והמידענים שלום רב,

ברצוננו להודיע כי ועד אסמ“י והוועד המנהל של מרכז הספר והספריות החליטו לאחד את כתבי העת: ”מידע וספרנות“ ו"מידעת".

נציגת אסמ"י במערכת כתב-העת המשותף היא  ד“ר דפנה רבן חברת וועד אסמ“י.

כתב העת יצא בהוצאה מקוונת ולהלן הקישור לגליון מס' 8, הראשון היוצא לאור לאחר האיחוד.

 להלן הקישור לכתב העת:

 http://www.hasifria.org.il/UploadFiles/12_2012/medaat-press%20(2).pdf

 בברכה

יו"ר הארגון והוועד 

==== 

קול קורא לכתב העת של האיגוד לספרני יהדות

כתב העת Judaica Librarianship, היוצא לאור באנגלית מטעם האיגוד לספרני יהדות (Association of Jewish Libraries; AJL), עומד לעבור ל"ביתחדש על גבי האינטרנט. בקרוב נפרסם עוד פרטים על הפורמט החדש, ובינתיים אני מזמינה אתכם להגיש כתבי יד לפרסום בגליונות הבאים של כתב העת (הגיליון המקוון הראשון מתוכנן לסוף 2013). כל המאמרים עוברים ביקורת עמיתים בשיטת הסמיות הכפולה (מבקרי המאמר אינם יודעים מיהם מחברי המאמר, ומחברי המאמר אינם יודעים מי המבקרים) כדי למנוע הטיות עד כמה שניתן.

 

לראשונה אנו גם מכריזים על תחרות נושאת פרסים לסטודנטים לספרנות: המאמר שיזכה להתפרסם בכתב העת יזכה את מחברו ב-300 דולר (ראו עוד בהמשך, באנגלית). 

תודה,

רחל לקט-מור

 

Rachel Leket-Mor

Judaica Librarianship Editor-in-Chief

Association of Jewish Libraries

 

Associate Librarian

Religious Studies, Philosophy, Jewish Studies, Medieval and Renaissance Studies

Collections and Scholarly Communication Office, Hayden Library

Arizona State University Libraries

PO Box 871006 |Tempe, AZ 85287-1006

Phone: 480 965 2618 |Fax: 480 965 9127

Call for Papers: Judaica Librarianship

The Association of Jewish Libraries (AJL) is pleased to announce that its peer-reviewed journalJudaica Librarianshipwill be published online starting with the next issue. The journal will be available to subscribers for 12 months following the publication of each issue, while back issues will be freely accessible to all on the Internet. Additional information about the new online configuration will be released soon.

 

The Editorial Board of Judaica Librarianship invites submissions for the journal’s next issue, scheduled to appear in late 2013. We welcome research articles on all theoretical or practical aspects of Jewish Studies librarianship and cultural stewardship in the digital age, as well as historical studies or current surveys of noteworthy libraries or collections. All articles will go through a double-blind peer review process. We also welcome extensive reviews of reference works and electronic resources, including electronic databases and informational websites, as well as thoroughly revised and updated versions of papers presented at AJL Annual Conferences or chapter meetings.

 

We extend our invitation to the global community of scholars and information specialists in anticipation of a vigorous discussion on the multifaceted intersection of Library and Information Science and Jewish Studies. These are some of the relevant topics for article submissions:

 

·        Theoretical or empirical studies integrating Library and Information Science with aspects of Jewish Studies and related fields that could stimulate the scholarly discussion about Jewishlibraries.  Possible areas of connection would include: the History of the Book, Bibliometrics, Literary Studies, Media Studies, Jewish languages and Linguistics, Information Technology, Literacy Studies, or Social History, to name a few.

·        Best practices and policies for Jewish libraries of all kinds: school libraries (all levels); community center libraries; public libraries; Judaica collections in religious institutions;archival collections; museum and historical society libraries; research libraries; and special libraries.

·        Innovative approaches to data curation, discovery tools, or preservation of library materials in the digital age.

·        Descriptive essays and surveys of special collections.

·        Digital Humanities projects relevant to Jewish Studies and other digitization projects.

·        Historical or bibliographical studies pertaining to Hebraica and/or Judaica materials, libraries, or librarians.

·        Library services for users, including but not limited to reference tools and instruction guidelines for teaching Jewish literacy, cultural programming, or any other outreach programs.

·        Collaborative collection development initiatives across library networks.

 

AJL’s Student Essay Contest

Current students enrolled in any accredited Library and Information Science program are encouraged to submit essays relevant to the field of Jewish Studies librarianship to AJL’s Student Essay Contest. All student essays will be refereedthe winning essay will be considered for publication in the Student Essay section of Judaica Librarianshipand the winner will be awarded $300. Please refer to the Journal’s Call for Papers for suggested topics and contact information.

 

Focus and Scope

Judaica Librarianship is a peer-reviewed annual published by the Association of Jewish Libraries. Situated in the field of Library and Information Science and international in scope, the journal provides a forum for scholarship on the theory and practice of Jewish Studies librarianship and Information Studies.

 

Judaica Librarianship seeks to publish research articles and essays related to the development and management of Judaica collections in all types of libraries and archives, the initiation and coordination of digital curation projectsthe creation and dissemination of information resources in all formats, and the promotion of Jewish information literacy for diverse audiences through various outreach activities. The editorial board welcomes submissions on all theoretical or practical aspects of Jewish Studies librarianship and cultural stewardship in the digital age, as well as historical studies or current surveys of noteworthy libraries or collections

 

Editorial Board

 

Rachel Leket-Mor, Arizona State University (Editor-in-Chief)
Zachary Baker, Stanford University
Pearl Berger, Yeshiva University
Annette Goldsmith, University of Washington
Arthur Kiron, University of Pennsylvania
Roger Kohn, Library of Congress
James Rosenbloom, Brandeis University
Barry Dov Walfish, University of Toronto  

 

 

Manuscript Submission

Please email articles, reviews, or letters, in English, to the editor (manuscripts should be single-spaced, in 12-point type). Typical peer-reviewed articles are 12-30 pages in length (3,000-8,000 words); column pieces tend to be shorter

 

Text, image, audio, or video files are accepted in most file types, provided that they can be attached via email. Illustrations (tables, figures, diagrams, charts, graphs, photos, screen captures) should not be saved within text filesbut submitted separately if created in other than word-processing software. Please contact the editor for inquiries regarding large or unconventional file types.

 

For additional details, please check the Association of Jewish Libraries website, athttp://www.jewishlibraries.org/main/Publications/JudaicaLibrarianship.aspxSubmissions and/or inquiries should be sent to  כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה .

 

Rachel Leket-Mor

Judaica Librarianship Editor-in-Chief

Association of Jewish Libraries

 

Associate Librarian

Religious Studies, Philosophy, Jewish Studies, Medieval and Renaissance Studies

Collections and Scholarly Communication Office, Hayden Library

Arizona State University Libraries

PO Box 871006 |Tempe, AZ 85287-1006

Phone: 480 965 2618 |Fax: 480 965 9127

http://libguides.asu.edu/profile.php?uid=1311

  

==== 

4/3/13

 לחברי אס"י-אסמ"י

שלום רב,

 להלן מניין הקולות מהבחירות שנערכו באס"י-אסמ"י. בפברואר .

לידיעתכם.

 בברכה - ועדת הבחירות אס"י-אסמ"י

תוצאות בחירות אס"י-אסמ"י 2013

 

בחרו סה"כ 58 חברים

 

 

 

 

מועמדים

מקום עבודה

קולות

יו"ר

ד"ר שחף הגפני

50

 

 

 

חבר ועד

 

 

 

ד"ר דפנה רבן

49

 

טוני בודה

36

 

ד"ר אולגה גולדין

36

 

לאה אלון

35

 

ד"ר סנדה ברקוביץ

33

 

זהבה סנטו

33

 

דליה דולב

31

 

אולגה מרזין

29

 

ורדה שמש

28

 

ורדה מאור

28

 

 

 

חבר ועד שהוא גם חבר בהסתדרות

ורדה מאור

28

 

 

 

חבר בוועדת הביקורת *

 

 

 

אריאלה כהן

24

 

יעל לב

24

 

תשורה רטנר

18

 

* הערה- נבחרי ועדת הביקורת שנבחרו כחברי ועד , יהיו חברי ועד ולא חברי ועדת ביקורת.

  ==== 

5/12/12  

למקטלגים, שלום

בשל חילוקי דעות מסוימים בוושינגטון די.סי. ובאוהיו לגבי חלק מהשדות החדשים ב-RDA  וכדי לאפשר לתת-הועדה הארצית להגיע למסקנות, נראה לנו, כי כדאי לדחות את יום העיון לסוף חודש אפריל. עד אז אנו מקווים, כי כל המחלוקות תיושרנה ונצא לדרך בצורה נכונה ומאורגנת.

התאריך החדש הוא 23.4.2013.

חנוכה שמח

ד"ר שחף הגפני, יו"ר הארגון

==== 

22/11/12

 לציבור הספרנים והמידענים בישראל

שלום רב,

אני שמחה לבשר שהתחלנו בתהליך חידוש החברות לשנת 2013.

גובה דמי החבר באגודה הוא 225 ₪ לשנה. גמלאים, סטודנטים וספרנים המועסקים בחצי משרה ופחות – ישלמו רק 150 ₪ לשנה.

סטודנטים לספרנות יזכו לחברות ללא תשלום במשך השנה הראשונה לחברותם.

האגודה המשולבת אס"י-אסמ"י היא אגודתנו המקצועית. חיזוקה יעניק לנו כוח, יעצים את קולנו ויאפשר לנו להעשיר את פעילותנו למען החברים.

אנא הזדרזו וחדשו את חברותכם באגודה ועודדו את עמיתיכם להצטרף.

לצורך הסדרת החברות יש לפנות למזכירות הארגון טל' 077-2151800 

==== 

18/11/12 

אנו מתכבדים להזמינכם לאסיפה כללית של   אס"י – אסמ"י

האסיפה תתקיים ביום ד', ה-12  בדצמבר 2012 בשעה 12:12 בספריית בית אריאלה בתל-אביב

במפגש חברים זה:  נאשר הדו"ח הכספי ונתעדכן בפעילות הארגון, תתקיים הרצאת אורח – נושא יפורסם.

 נא אשר/י הגעתך!  לאישור הגעה יש לפנות למלכה שלום, מזכירת הארגון

  דוא"ל : כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה  טלפון: 077-2151800

==== 

 11/7/12

אתמול (10/7/12) התקיים הכנס "הספריה כמקום" באוניברסיטת חיפה. נרשמו 136 חברים, לא כולל רשימת המתנה, והגיעו  97% מהנרשמים. האולם היה מלא מפה לפה. אני מבקש להודות לכם על שהגעתם והייתם קהל חי, נושם, דינמי ומתעניין.

ב ב ר כ ה  -     ועד אס"י-אסמ"י 

 

בנוסף לכך אני מבקש להכות על חטא על כך שלא הספקתי בסיום הכנס להודות לשותפות שלי לועדת ההיגוי – נעמי גרדינגר, שארגנה להפליא את כל הלוגיסטיקה, את ריקי גרינברג, שתיהן מהספריה, ואת ד"ר דפנה רבן, ראש החוג לניהול מידע וידע מבית הספר לניהול של אוניברסיטת חיפה. וכמובן תודה מיוחדת נתונה למרצים המכובדים וליו"רי המושבים. המצגות תועלנה בימים הבאים לאתר הספריה באוניברסיטה ו/או אתר אס"י-אסמ"י. יש אפשרות גם שהן תקוטלגנה ותהיינה ב-ULI (עם סיסמא ממני).

 

הכנס הבא יתקיים בחודש ינואר, והוא יעסוק בדרכים לשיתופי פעולה בין הספריה הלאומית, הספריות האקדמיות, הספריות הציבוריות, הספריות המיוחדות וספריות בתי הספר. על התאריך המדויק והמיקום  - בהמשך.יום נעים , שחףד"ר שחף הגפנייו"ר אס"י-אסמ"י

====

‏יום חמישי 7 יוני  2012

לכל הספרנים  והמידענים, שלום!

ביום ד' ב' בסיוון 23 במאי התקיימה ישיבה של ועד אס"י-אסמ"י. התקבלו מספר החלטות חשובות, ואנו מבקשים להציגם בפניכם.

ראשית כל, סוכם, כי האתר של הארגון ישודרג ויותאם לצרכים מודרניים. המשימה הוטלה על חברות הועד  גב' סמדי מלמד וד"ר אולגה גולדין. הצוות ישמח להיעזר גם בחברים אחרים המוכנים לתרום מניסיונם. המעוניינים מתבקשים לפנות למלכה, מזכירת הארגון.

שנית, הוסכם כי הארגון יפעל בדחיפות למען שיפור שכרם של ספרנים בעלי תעודות מתאימות המשתכרים מתחת לשכר המינימום בארץ העומד עתה על 4,100 ₪.  הוסכם כי נטפל גם במי שבשלב זה אינו רשום כחבר בארגון. בקשתנו היא כי כל מי שמשתכר פחות מ-4100 ₪  עבור משרה מלאה יכתוב לנו אימייל לכתובת המופיעה למעלה. יש צורך לציין פרטיים אישיים ופרטי המוסד המעסיק. כמו כן יש לסרוק את תעודת הספרן ואת תלוש המשכורת האחרון ולשלוח אלינו. אפשר גם לפקסס.

שלישית, הוחלט כי בשלב זה הארגון לא יחייב בתשלום  את המוסדות המחפשים ספרנים ומידענים לעבודה. הרציונל הוא לזרז ולהקל על קליטה למקומות עבודה פוטנציאליים. אנו מודעים לכך, כי השינוי יביא להפחתה משמעותית בהכנסות הארגון, אך מאידך אנו תולים תקווה, כי החברים שטרם שילמו השנה יעשו זאת, וכי יצטרפו חברים חדשים.

אנו מקווים, כי שלוש ההחלטות האלו  תקלנה על מציאת עבודה לספרנים ולמידענים מקצועיים מחד ותשפר את שכרם ואת רווחתם מאידך.

 

בנוסף לכך, אנו שמחים לבשר, כי הארגון יצר קשר והבנות עם  העמותה "ידיד לחינוך". למי שאינו מכיר, זוהי עמותה המגייסת מתנדבים למערכות החינוך בארץ. ספרנים ומידענים גמלאים המעוניינים לסייע בהדרכות ובעבודה שוטפת בספריות  בבתי הספר היסודיים ברחבי הארץ מתבקשים לפנות לגב' דליה שני בטל. 054-5242563 או לגב' חנה קרטיס  בטל. 052-8615465 או לגב' דינה בנקלר  בטל. 054-7000913 או לעמותה  בכתובת

 

http://www.yadidla.org.il/default.aspx

כיום כבר פועלת רשת ענפה של ספרנים גמלאים המסייעים לעמותה ברחבי הארץ, אך נשמח מאוד אם תסייעו להגדיל את מסכת המתנדבים. אם אינכם גמלאים, אך אתם מכירים כאלה, אנא עזרו לנו להגיע אליהם. הדבר חשוב ביותר לילדינו ולחינוך. במקביל אנו ממשיכים לפעול למען הוספת תקנים של ספרנים וספרניות למערכת החינוך היסודי.

בברכת חודש הספר וחודש הקריאה,

ד"ר שחף הגפני, יו"ר הארגון

====

מצא אותנו בפייסבוק כדי לגלות עוד על אס"י-אסמ"י להלן הקישור: http://www.facebook.com/pages/sy-smy/124429077574542#!/pages/sy-smy/124429077574542?v=wall .
עידכון אחרון ( רביעי, 03 דצמבר 2014 )
 
דו"חות האגודה
שלישי, 01 יולי 2008

התפרסם דו"ח האגודה לשנת 2009

התפרסם דו"ח האגודה לשנת 2008

התפרסמו דו"חות האגודה לשנת 2006.

עידכון אחרון ( חמישי, 18 נובמבר 2010 )
המשך קריאה...
 
שונות
שלישי, 01 יולי 2008

הקוד האתי של ספרני ישראל

 
 
עיקרי ערכי המקצוע 
 
הספרן משתייך למקצוע בעל מחוייבות לחופש אינטקטואלי על יסוד גישה חופשית למידע, ובעל מחויבות לטיפוח התרבות והמדעים, מתוך אחריות ציבורית וחינוכית. 
הספרן הוא בעל מחויבות לעודד את קהילת המשתמשים הפוטנציאלים של הספרייה שבאחריותו, לדעת על קיום הספרייה ולהשתמש בשירותיה. 
מקצועיות
הספרן נוהג באופן מקצועי בכל פעולותיו בתחום הספרייה, שואף למצוינות מקצועית, מפתח את כישוריו ומיומנויותיו, מעדכן את ידיעותיו ופועל להתפתחות המקצועית של הספרייה, שלו ושל עמיתיו. 
רמת שירות
הספרן מספק שירות ברמה המקצועית הגבוה ביותר תוך עמידה אחראית בדרישות המשתמשים. הספרן נותן תשובות שלמות ומדויקות ללא משוא פנים, לכל פניה לסיוע, על פי מדיניות שירות שיוויונית.
אם לספריה קהילת משתמשים מוגדרת, מותר לספרן לתת עדיפות במתן השירות לנמנים על אותה קהילה, לרבות הגבלת השימוש על -ידי אחרים.
הימנעות מצנזורה
הספרן בוחר ומשתמש בספרות מבלי לצנזר את החומר הרלוונטי למטרות הספרייה ועומד בסטנדרטים שלה. הספרן אינו פוסל חומר רק מפני שהוא שנוי במחלוקת או עלול לפגוע ברגשות חלק מאוכלוסיית המשתמשים בספריה. הספרן אחראי לכך שהספרייה תספק חומר המייצג את מגוון הדעות בדבר הבעיות של ימינו, לפחות ברמת המגוון של המשתמשים והעניין שיש להם, ואינו מסיר חומר בגלל הסתייגויות של קבוצות לחץ, או כשמתעניינת בו רק קבוצת מיעוט מיוחדת.
ספריות ישתפו פעולה עם אנשים, קבוצות ומוסדות התומכים החופש הדיבור, ההבעה והפצת המידע.
הגינות
הספרן מבחין היטב בין דעותיו האישיות לבין אלה המייצגות את הספרייה או המוסד בו הוא עובד. הספרן לא מערב את דעותיו האישיות בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית, בגיבוש ובביצוע של מדיניות הספרייה.
סודיות
הספרן אינו מגלה איזה מידע משתמש ביקש או קיבל, ואינו מדווח באילו מקורות עיין ואיזה חומר שאל ו/או השאיל.
הספרן דואג לכך שקהילת המשתמשים של הספריה שבאחריותו תדע שחלה חובה לשמור על סודיות מקצועית בדבר השירות שהוא נותן למשתמשים.
זכויות יוצרים
הספרן יכבד את זכויות היוצרים כדין.
====

* לקבלת לוח תפקוד וגמולים -  ספרנים שיצא מטעם :

מרכז השלטון המקומי, הסתדרות האקדמאים במח"ר ומרכז הסתדרות המעו"ף 

יש לפנות למזכירות האגודה בדוא"ל : כתובת דואל זו מוגנת מדואר זבל, אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה

עידכון אחרון ( רביעי, 12 דצמבר 2012 )
 

מבזקי חדשות

סיורים וימי עיון קרובים
     ימי עיון מתוכננים:

 *  האוניברסיטה הפתוחה רעננה  - מאי 2015  

 המכללה האק' גורדון+בי"ס ע"ש ליאו בק  חיפה - יוני 2015  

 המכללה האק' אורנים  - 16/7/15 

 המרכז הבינתחומי הרצליה  - דצמבר 2015    

  לכתבה המלאה...

מי מחובר

כניסת חברים


שכחתי את הסיסמה
אין לך חשבון עדיין? צור חשבון
אסמ"י בלום 8 כפר סבא 44253. טלפון: 077-2151800, פקס: 0774340509
111